Bayrak nedirBayraklarTürk Bayrağı

Türkiye Bayrağının Anlamı

Türkiye Bayrağının Anlamı

Türkiye Bayrağı, kırmızı zemin üzerinde sol yana doğru yerleşimli olan Ay ve Yıldızdan oluşmaktadır. Türkiye bayrağının anlamı kırmızı, geleneksel İslam rengi olarak, yıkılan Osmanlı Devleti tarafından da kullanılmıştır.

Ülke bayrakları arasında farklı bir yeri vardır. Hilal ve yıldız İslam’ın esas sembolleri ve iyi şans belirtisi olarak kabul edilir. Kırmızı renk, Türk tarihinin önemli bir rengi ve hilal ile yıldızda İslam’ın sembolleri olmasına rağmen, İslam buraya gelmeden önce Küçük Asya’da kullanılmaktaydı.

Bayrak modelleri içinde İslami anlamların yoğun olduğu sayılı bayraktan biridir. Başlangıçta bayrak, yeşil zemin üzerinde bir hilaldi, ama 1793 yılında III. Sultan Selim tarafından kırmızı olarak arka plan değiştirildi. Yıldız daha sonra 1844 yılında eklendi. Dünya’nın eski bayrakları gibi Türkiye’nin bayrağının oluşmasında söz edilen fazlaca efsane vardır. Savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu, bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay yıldız yansıması da, bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder.

Ayrıca, daha eskilere gidildiğinde genel olarak kullanılan ay ve yıldız sembollerinin; Orta Asya’daki ve İslam’dan önceki Türklerin dini olan Şamanizm’deki en büyük tanrı idi ve bunun yansımaları olarak da ay yıldız ve güneş kabul ediliyordu. Bu üç öğe ile ilgili olarak Türk tarihi, mitolojileri ve tarihlerinde bazı olaylara da rastlanmaktadır. Oğuz Han’ın ilk doğan üç çocuğa bu isimleri verdiği, Osman Bey’in rüyasında hilal şeklinde ay gördüğü, bunu önemli ve bir işaret kabul edip Osman oğullarının bu hilali kullanmasına karar kıldığı bilinir. Güneş sembolünün ise bazı Osmanlı dönemlerinde sancak ve bayrak içerisinde kullanılmış olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Türkiye Bayrağı İngilizcede “moon star” olarak adlandırılan Ay Yıldız yada “red banner” olarak söylenen Al Sancak isimleriyle de çağrılmaktadır. Kanuna göre; Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk ve layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri hariç her ne maksatla olursa olsun, masalara ve kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz.

Bir yanıt yazın