Bayrak nedirBayraklarTürk Bayrağı

Türk Bayrağı Kanunu

Türk bayrağı kanunu
Türk Bayrağı Kanunu

                                                     

Türk bayrağı Türkiye’nin resmi ve ulusal bayrağı olarak bilinmektedir. Kırmızı bir zemin üzerine beyaz yıldız ve hilal konularak oluşturulan bayrak ilk kez Osmanlı Devleti tarafınca 1844 yılında kabul edilmiş olmaktadır. Bayrak, 1936 yılının 29 Mayıs’ında 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile şekil almış olup Türkiye’nin ulusal bayrağı olarak ilan edilmiştir.

 

22 Eylül 1983 yılında 2893 Sayılı Türk Bayrağı kanını ile bayrak modellerinin ölçüleri belirlenmiştir ve bayrak en son halini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan önceki Anadolu Türk devletlerinde kullanılan bayrak sembol ve renkleri hakkında kesin ve net olan yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Türk bayrağını ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı olan Gıyaseddin Mesud tarafınca Osman Bey’e gönderilen beyaz renkli sancak olarak biliyoruz. 15. yüzyıldan sonra is al bayrak, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen Çaldıran Savaşı’nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk Bayrağı’na en yakın şekle ise 3. Selim döneminde  rastlanmış olmaktadır.  Bu bayrakta ise hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. 1842 yılında ise Abdülmecit döneminde sekiz köşeli olan yıldız beş köşeli bir hal alarak kullanıma başlanmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra 1936 yılında 29 Mayıs günü bayrağın şekli kesin bir şekilde ilan edilmiş olmaktadır. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı ‘Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi’ ile de Türk bayrağının kullanılış yöntemi düzenlenmiş olmaktadır. Kanuna göre Türk bayrağı, sökük, yamalı, delik, soluk, kirli, buruşuk, yırtık veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz olmaktadır. Resmi yemin törenleri dışında her ne şekilde olursa olsun, masalara veya kürsülere örtü olarak serilemez denmektedir. Bunun yanında oturulan yada ayakla basılarak geçilen herhangi bir yere konulamaz. Bu tür yerlere ve benzeri eşyalara bayrak şekli veye türü yapılamaz.

 

Elbise veya üniforma şeklinde kullanılamaz veya giyilemez. Yada hiçbir siyasi parti, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenmiş olan kamu kurum ve kuruluşları dışında kalmakta olan kurum ve kuruluşun flama, amblem, sembol veya benzerlerinin ön yada arkada yüzünde bulunamaz. Unutmayın ki bayrağımız ülke bayrakları arasında bizim vatanımızı ve milletimizi temsil etmektedir. Bundan dolayı bayrağımıza karşı yapılan hiç bir saygısızlık kesinlikle cezasız kalmaz.

Bir yanıt yazın