AfrikaBayraklar

Angola Bayrağı

Angola Cumhuriyeti Bayrağı

Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo Cumhuriyeti, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Angola’ya bağlı olmasına rağmen anakara ile fiziki bağlantısı bulunmayan ve ülkenin kuzeyinde Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Cabinda da Kongo Cumhuriyeti’nin yanı sıra yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınıra sahiptir. Ülkenin günümüzde kullanılan ismi geçmişte Angola’nın batı kesimlerinde kurulu olan Bantu krallığı olan Ndongo Krallığı’nda krala verilen unvandan gelmektedir. O dönem krallara verilen Ngola unvanı o dönem sömürge devleti olarak bölgeye gelen Portekizliler tarafından önce Luanda ve çevresi için kullanılmış, daha sonraları da günümüzde başka bir ili olan Benguela’yı kapsayacak şekilde genişletilmiş, 19.yy itibariyle de o dönem sınırları tam belirlenmeyen ancak Portekiz’in hakimiyeti altına aldığı bugünkü Angola topraklarını tamamı için kullanılmıştır. Angola bayrağı günümüzde kullanılan haliyle 11 Kasım 1975 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Bayrak yatay şekilde bayrağı eşit iki parçaya ayıran kırmızı ve siyah kalın şeritten oluşmaktadır. Ayrıca bayrağın ortasına gelecek şekilde konumlandırılan sarı renkte yarım dişli, kama ile yıldız bulunmaktadır. Bayrakta bulunan kırmızı renk ilk zamanlarda sosyalizmin simgesi olarak kullanılırken, günümüzde 1992 yılında anayasal çerçevede de düzenleme ile de ifade edildiği şekilde Angola ulusunun ülkenin bağımsızlığı için akıttığı kanı simgelemektedir. Bayrağın alt tarafında kalan diğer yarısını tamamlayan siyah renk ülkenin bulunduğu Afrika kıtasını ifade etmektedir. Bayrağın tam ortasında bulunan ve sosyalist devrimi simgeleyen yarım dişli işçi sınıfını temsil ederken, pala çiftçi sınıfını, beş köşeli yıldızsa ülkenin ilerlemesini ve enternasyonalizmi temsil etmektedir. Ülke bayrakları arasında SSCB bayrağına en çok benzeyen bayraklardan biri olmasıyla dikkat çekicidir. Bayrakta kullanılan bu işaretlerin Sovyetler Birliği’nde kullanılan orak ve çekiç işaretlerine benzerliği, ülkenin komünizme olan bağlılığını ifade etmektedir.

Bayrak göz önüne alındığında, oluşumunda Angola’nın bağımsızlığı için mücadele veren MPLA partisinin bayrağı baz olarak alınmış, parti bayrağında bulunan büyük beş köşeli yıldız yerine yarım dişli, pala ile küçük yıldız kullanılmıştır. Ülkede 2003 yılında özellikle muhalefet partileri tarafından bayrağın değiştirilmesi yönünde fikirler gündeme getirilmiş, hatta önerilen bayraklar olmuş ancak günümüze kadar bir sonuç elde edilememiştir.

Bir yanıt yazın