AmerikaBayraklar

Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı

Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı

ABD Bayrağının Anlamı öncesinde şekline bakmakta fayda var. 7 tanesi kırmızı,6 tanesi beyaz olan toplam 13 eşit genişlikteki şeritlerden oluşur. Amerikan bayrağı üzerinde üst ve alt çizgiler kırmızı renklidir. Bayrağın sol üst köşesinde, koyu mavi dikdörtgen içerisinde 50 tane beyaz, beş noktalı yıldız vardır. Yıldızlar dokuz yatay sıra halinde düzenlenmiştir.

13 çizgi Amerika`nın 13 orijinal topluluğunu: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia temsil eder. Elli yıldız milleti kapsayan tek tek eyaletleri temsil etmektedir. Popüler tarihin devletlerinde kırmızı yiğitliği, beyaz saflık ve özgürlüğü, mavi adalet, sadakat ve azmi göstermekteydi. Fakat bunlar gayri resmi anlamlar taşımaktadır.

Mevcut bayrak, 4 Temmuz 1960 tarihinde kabul edilmiştir. Bayrak modelleri arasında özgün bir yeri olan Amerikan bayrağı, 18. Yüzyıllarda Amerika`nın İngiltere ile Kurtuluş Savaşında kullanılan bayrağından oluşturulmuştur. Kongre resmen Haziran 1777 yılında bayrağın tasarımına başlamış ve yeni oluşturulan birlikte bulunan 13 orijinal eyaleti sembolize etmek anlamıyla ,13 adet kırmızı ve beyaz şerit ve mavi alan üzerine yine 13 adet yıldızı koyma düşüncesiyle oluşturulmuştur. Yeni bir eyalet eklendiğinde bir yıldız ve şerit ekleme düşüncesi vardı.1818 yılında, Amerikan bayrağı, şimdiki özgün hali olan 13 çizgili kalması kararlaştırıldı. Herhangi bir yeni eyalet yada devlet artık sadece beyaz yıldız tarafından temsil edilecekti ve yeni gelen her yılın 4 Temmuzunda Amerikan bayrağına eklenecekti. 1818 yılına kadar başkan bu yıldızların paralel şeklinde yerleşimli olacağını söylemesine kadar çok özel tasarım şekli olmadığından çok az sayıda bayrak tasarım modelleri ortaya çıkmıştır. Hawaii’yi temsil eden en son yıldız, 1960 yılında eklenerek Amerikan bayrağının 27. tasarımını oluşturdu. Dünyanın diğer eski bayraklarına olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı hakkında da çokça efsane vardır.

Amerika bayrağı sıkça, “Yıldızlar ve Şeritler” ya da “Eski Efsane” olarak da adlandırılır.
Amerikan Bayrağı da diğer pek çok ülke bayrakları gibi tasarımdan oldukça etkilenmiştir. Eskimiş ve yırtılmış, zarar görmüş bayraklar sade bir törenle bu amaçla olmak üzere imha edilirdi. Buna rağmen ,ülkeden hoşnutsuzluğunu göstermek isteyen bazı göstericiler toplum önünde bayrağa zarar vererek tepkilerini göstermeye çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın