Bayrak nedirBayraklarTürk Bayrağı

Bayrak Nedir

Bayrak nedir

Bayrak nedir,

bayrak bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaştır. Genellikle uzun bir sopa veya direğin ucunda salınır. Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bayrak modelleri ve bir bayrağı var. Ülke bayrakları sözcüğünün aslı Türkçede mızrak anlamına gelen “batrak”. Oğuzların batrak halinde kullandığı kelime Uygurlarda batırmak ve saplamak fiilleri manasında kullanılan “batruk”tu. Eski Türklerde toprağa saplanan ve batırılan mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler asılırdı. Mızrağın ucuna da altın ve değerli madenlerden kurt başı kağanlık alameti takılır. “Toprağa batırılan mızrak” anlamında bayrak sözcüğünün anlamı zaman ile “dalgalanan millî simge”ye kaymış.

Antik çağlarda kullanılan savaş bayrakları “bayrağımsı” (“vexilloid”) olarak sınıflandırılır. Bunun örneği arasında Ahameniş İmparatorluğu’nun savaş bayrağı Derafş Kaviani, Roma lejyon standartları bulunmakta. Orta Çağ’ın ortalarında bayrak savaşlarında asilzadelerin kendilerini belli etmek üzere kullandıkları semboller halinde gelmiştir. Bayrak taşıyan şövalyeyi ayırt etmek kalkanında arma bulunan şövalyeyi ayırt etmekten daha kolay. Geç Orta Çağ Eski İsviçre Konfederasyonu gibi devletler savaşlarda bayrak kullanmaya başlamış. Erken Modern Dönem askeri birimlerin kendi bayrakları olması yaygın hale gelmiş. 17. yüzyılın ortalarında Yelken Çağı’nın zirve dönemlerinde gemiler geleneksel olarak (daha sonraları bu yasal bir zorunluluğa da dönüştü) tabiiyetlerini belli eden bayraklar taşıyormuş. Bu bayraklar zaman içinde günümüzün ulusal bayraklarına, denizcilik bayraklarına dönüşmüş. Bayraklar aynı zamanda denizcilikte bir iletişim yolu haline de gelmiş. Bayrakların askeri ve denizle ilgili amaçlar dışında kullanılması da milliyetçiliğin yükseldiği 18. yüzyıl sonlarına rastlamış. 19. yüzyıl sırasında egemen devletlerin bayrak sahibi olması standart hale gelmiş.

 

Türk Bayrağı,

Türkiye’nin ulusal ve resmî bayrağıdır.

Türk Bayrağı ölçüleri

Al renkli zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan bayrak 29 Mayıs 1936’da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile şekillendirilmiş ve Türkiye’nin ulusal bayrağı olarak kabul edilmiş. 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu, bayrak ölçütleri belirlenmiş, bayrak son halini almış. Efsaneye göre bayraktaki al ise kan kırmızısıdır, şehitlerin dökülen kanlarını temsil edermiş. Gece bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve yıldız ile beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşurmuş.

 

 

 

Bir yanıt yazın