AfrikaBayraklar

Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağı 01 Aralık 1958 tarihinde Orta Afrika Cumhuriyeti tarafından ilk defa resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.Orta Afrika Cumhuriyeti Bayrağını resmi olarak Orta Afrika Cumhuriyeti halen kullanmaktadır. Bayrağı tasarlayan Barthélemy Boganda dır. Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasında yer alır. Bayrak üzerinde kullanılan (Mavi, sarı, beyaz, ve yeşil yatay şeritler ile yıldız ve kırmızı dikey şerit ) oran batları standarttır. Orta Afrika Cumhuriyeti üzerindeki kullanılan renkler;Mavi, sarı, beyaz,kırmızı ve yeşil dır. 4°22’03.5″N 18°32’39.0″E enlem-boylamında bulunan: Orta Afrika Cumhuriyeti bayrak bilgileri aşağıda da tabloda özetlenmiştir

 

Orta Afrika Cumhuriyeti Bayrağı
Ülke Orta Afrika Cumhuriyeti
Kullananlar Orta Afrika Cumhuriyeti
Kabul Tarihi 01 Aralık 1958
Tasarlayan Barthélemy Boganda
Kullanılan renkler Mavi, sarı, beyaz,kırmızı ve yeşil
Buluna Simgeler Mavi, sarı, beyaz, ve yeşil yatay şeritler ile yıldız ve kırmızı dikey şerit
Kıta Afrika
Coğrafi koordinat 4°22’03.5″N 18°32’39.0″E

 

Orta Afrika Cumhuriyeti Bayrağı

Ülkenin esas topluluğunu pigmeler oluşturmaktadır, ancak günümüzde çok az sayıda bir nüfusa sahip olan pigmeler sadece ülkenin güneybatısında yağmur ormanlarında yaşamlarını sürdürmektedir. Pigmelerin haricinde ülkenin güney bölgesinde ayrıca Bantu halklarından biri olan Ngala etnik grubu yaşamakta olup, Ngalalar içerisinde ise Yakoma etnik grubu ülke içerisinde %4 ile çoğunluğu oluşturmakta. Bu grubun haricinde G’bakka (%4), Lissongo, Bamda ve Banziri etnik grupları da yaşantılarını bu bölgede sürdürmektedir. Ülkenin kuzey bölgelerinde ise çoğunlukla Sahra-Sudan topluluklarından olan ve ülke nüfusu içerisinde %33 oran ile en kalabalık grubu oluşturan Baya halkı oluşturmakta. Ayrıca Banda etnik grubu da %27’lik nüfus içinde ki oranı ile en büyük 2’ci topluluk. Bunların dışında ülke içinde bulunan etnik olan gruplar Mandschia (%13), Sara (%10), Mboum (%7) ve Ngbandi olarak sıralanmakta. Tüm bu yerel etnik grupların haricinde özellikle şehirlerde çoğunluğu Fransızların oluşturduğu birkaç bin Avrupalı yaşamakta.

Orta Afrika Cumhuriyeti iki resmi dile sahip. Bağımsızlığın ilan edildiği 1960 yılından beri resmi dil olan Fransızca’nın haricinde 1991 yılında Sango’da ülkenin resmi dili olarak belirlenmiş. Sango dili resmi dil olmasının haricinde ayrıca ulusal dil olarak ta kabul edilmekte. Ülke geneli Fransızca lisanını tam anlamıyla kullanan nüfus %8 olarak belirlenmekte olup, Sango dilini anadili olarak belirten topluluğun toplamı ise 350.000 olarak ifade edilmekte.

 

Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağıülke bayrakları arasına, ülkenin bağımsızlığını kazanmadan önce, 1 Aralık 1958 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmış. Bayrak modelleri olarak bayrakta bulunan mavi, beyaz, sarı, yeşil ve kırmızı ülkeyi uzun yıllar sömürgesi olarak yöneten Fransa bayrağından ve Pan-Afrika renklerinden esinlenmiş. Her iki durumda da bulunan kırmızı renk bayrağı dikey olarak tam ortadan ikiye bölmekte. Kırmızı rengin ayırdığı her iki tarafta da sırasıyla mavi, beyaz, yeşil ve sarı renkler yatay olarak konumlandırılmış. Bu renkler ile tüm insanların eşitliğine işaret edilirken, yeşil ile ayrıca orman bölgesinde yaşayan halkı, sarı ile de savana bölgesinde yaşayan halkları ifade edilmiş. Bayrak, göndere çekilen tarafta, en üstte bulunan mavi şeridin üzerinde beş köşeli altın sarısı yıldız bulunmaktadır. Yıldız ülkenin bağımsızlığını, ülkenin gelecekteki kalkınmasında üstlendiği önderliğini sembolize etmekte.