AvrupaBayraklar

Yunanistan Bayrağı

Yunanistan

Yunanistan Bayrağı

Yunanistan bayrağı 22 Aralık 1978 tarihinde Yunanistan tarafından ilk defa resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.Yunanistan Bayrağını resmi olarak Yunanistan halen kullanmaktadır. Bayrağı tasarlayan Antik yunanlılar dır. Yunanistan Avrupa kıtasında yer alır. Bayrak üzerinde kullanılan (Mavi kare, Beyaz haç ve 5 mavi yatay şerit 4 beyaz yatay şerit ) oran ebatları standarttır. Yunanistan üzerindeki kullanılan renkler;Mavi, Beyaz dır. 37°58’54.4″N 23°43’33.5″E enlem-boylamında bulunan: Yunanistan bayrak bilgileri aşağıda da tabloda özetlenmiştir

 

 

 

 

Yunanistan Bayrağı
Ülke Yunanistan
Kullananlar Yunanistan
Kabul Tarihi 22 Aralık 1978
Tasarlayan Antik yunanlılar
Kullanılan renkler Mavi, Beyaz
Buluna Simgeler Mavi kare, Beyaz haç ve 5 mavi yatay şerit 4 beyaz yatay şerit
Kıta Avrupa
Coğrafi koordinat 37°58’54.4″N 23°43’33.5″E

 

Yunanistan Ülke Bayrağı

Yunanistan’ın ilk sakinlerine sıklıkla Pelasgi, yani “deniz halkı” denirdi. Ancak bir gün yarımadanın bu sakinleri kuzeyden göçen işgalcilerin etkisi ile güneye kaçtılar. Birbiri ardı sıra gelen işgallerle güney kıyılarına, Ege Adaları’na yayıldılar. M.Ö. 3200 civarında bölgeye yeni gelenler birlikte zamanla Yunancaya dönüşen bir Hint-Avrupa dili getirdiler.

MÖ 1. binyılda kullanılan ve Homeros’un İlyada’da kullandığı eski Yunancanın, günümüzdeki Arnavutça’ya benzediği ve akraba olduğu şeklindeki dilbilimsel hipotez, Dorların göçleri kapsamında incelenen bir konudur. Antik Yunanistan M.Ö. 2. yy.’da da Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine girerek ortadan kalktı. Roma İmparatorluğu’nun 4.yy’da bölünmesiyle de 1821’e kadar Doğu Roma, Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olan Konstantinopolis tarafından yönetildi. Antik kültürler politeist dinler bu tarihlerde yerini Ortadoğu kaynaklı dinler olan Ortodoks Hıristiyanlığa, 13.-14. yüzyıllardan sonra Müslümanlığa bıraktı. Günümüzdeki modern Yunanistan, 1821’de Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında aldığı yenilgiler sonucu Mora Yarımadası ve Atina’da ‘Yunan Krallığı’ adı altında kuruldu. İlk Yunan Kralı olarak da Bavyeralı aristokrat ailesinden gelen Otto adında bir Alman atandı. Halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar (9.555.000) oluşturur. Yunanlar büyük bir çoğunlukla Ortodoks’tur. Nüfusun bir çoğu Türkiye’nin bir çok bölgesinden 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum nüfustan oluşur. 1924 öncesi Yunan Krallığı’nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve nüfusun çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar yani Arvanitler oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında Anadolu Rum’u eklendi. Anadolu’dan göçen Rumlar daha çok Batı Trakya ve Tesalya’ya yerleştiler ve yüksek çocuk sayısı ve nüfus artışıyla Arvanit/Yunan nüfusunu geride bıraktılar.

Ülke bayrakları içinde tarihe yön vermiş bayraklardan bir tanesidir Yunanistan Bayrağı. Bayrak, cumhuriyetin ilanından sonra da bir süre kullanılan krallık bayrağının yerini 1978 yılında günümüzde kullanılan, mavi-beyaz renklerinde, sol üst köşesindeki bir haç bulunan ve yatay çizgilerden oluşan bayrak almıştır. Bayrak modelleri olarak mavi ve beyazın Ege Denizi’ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir, ayrıca mavi Helen Uygarlığı’nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda mücadele eden denizcilerin mavi-beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinen bilgiler arasındadır.