AfrikaBayraklar

Ruanda Bayrağı

Ruanda

Ruanda Bayrağı

Ruanda bayrağı 25 Ekim 2001 tarihinde Ruanda tarafından ilk defa resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.Ruanda Bayrağını resmi olarak Ruanda halen kullanmaktadır. Bayrağı tasarlayan Alphonse Kirimobenecyo dır. Ruanda Afrika kıtasında yer alır. Bayrak üzerinde kullanılan (geniş mavi yatay şerit, sarı ve yeşi yatay şerit ve güneş ) oran ebatları standarttır. Ruanda üzerindeki kullanılan renkler;Mav, sarı ve yeşil dır. 1°58’47.8″S 30°06’42.7″E enlem-boylamında bulunan: Ruanda bayrak bilgileri aşağıda da tabloda özetlenmiştir

 

 

 

 

 

Ruanda Bayrağı
Ülke Ruanda
Kullananlar Ruanda
Kabul Tarihi 25 Ekim 2001
Tasarlayan Alphonse Kirimobenecyo
Kullanılan renkler Mav, sarı ve yeşil
Buluna Simgeler geniş mavi yatay şerit, sarı ve yeşi yatay şerit ve güneş
Kıta Afrika
Coğrafi koordinat 1°58’47.8″S 30°06’42.7″E

 

Ruanda Bayrağı

 

Ruanda genelinde aynı dile, kültüre sahip olan bir toplum yaşamakta. Günümüzde mevcut olan Tutsi, Hutu ve Twa etnik grupları Ruanda’nın sömürge bölgesi olarak ilk önce Almanya daha sonra da Belçika ile dolaylı yoldan yönetilmesi neticesinde bu ülkeler tarafından belli statüler verilerek ayrıştırılmıştır ve her biri etnik grup yerine kabile olarak konumlandırılmış. İlk olarak üst kademeyi oluşturan Tutsileri destekleyen sömürgeci ülkeler Tutsileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmış, kabile olarak ayırdıkları grupları da genel olarak dış görünüşüne ve mesleği ile ilgili olarak sınıflandırarak Tutsi (büyükbaş hayvan sahipleri), Hutu ve Twa (avcı, çömlekçi) ayrımını gerçekleştirmişler. Bu ayrım neticesinde farklılıkları belirgin bir şekilde ortaya konulan gruplar ilerleyen senelerde ülke genelinde daha büyük sorunların yaşanmasına neden olmuş. Ruanda soykırımı olarak adlandırılan olayda Ruandalı Tutsi nüfusunun dörtte üçünün hayatını kaybetmesine neden olmuş.

Sömürgeci Belçika devleti tarafından 1934/35 döneminde gerçekleştirilen nüfus sayımında, ailelerin hangi gruba dahil edilmesi gerektiği sahip oldukları büyükbaş sayısına göre kararlaştırılmış, buna göre on ve üzeri büyükbaş hayvana sahip olanlar Tutsiler, ondan daha az büyükbaş hayvana sahip olanlar Hutu ve hiçbir büyükbaş hayvana sahip olmayanlar ise Twa olarak sayılmış ve sınıflandırılmış.

Ruanda bayrağı, ülke bayrakları arasına günümüzde kullanılan hali ile 25 Kasım 2001 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak modelleri olarak bayrak, açık mavi, sarı ve yeşil renklerin yanı sıra 24 ışını bulunan güneşten oluşmaktadır. Bayrağın üst yarısını yatay olarak bir şerit halinde oluşturan açık mavi renk mutluluğu ve barışı sembolize etmekte. Bayrağın alt yarısın iki eşit yatay şerit halinde oluşturan renklerden sarı, ekonomik kalkınmayı ifade ederken diğer renk olan yeşil ülkede var olan kaynakların dengeli kullanımı ile oluşan refahı ve umudu temsil etmekte. Bayrağın dalgalanan tarafında açık mavi zemin üzerinde sağ üst köşede bulunan 24 ışınlı altın sarısı güneş Ruanda halkını aydınlatan ışığı sembolize etmekte ve bu aydınlatılan ışık ise birliği ve şeffaflığı ve cehalete karşı verilen savaşı temsil etmekte. Ruanda 2001 yılına kadar Pan-Afrika renklerinden oluşan bir bayrak kullanmakta idi. Bayrağın ortasında yer alan R harfi, ülkenin baş harfi olmanın yanı sıra devrimi, referandumu ve cumhuriyeti (Revolution, Referendum, Republic) ifade etmekte idi.