Bayraklar

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı

Birleşik Arap Emirlikleri Hakkında Bilgi

Birleşik Arap Emirlikleri BAE devletinin yer edindiği bölgenin tarihi Milattan Önce 3000 yıla kadar dayanmaktadır. Bölgenin ticari faaliyetleri o tarihler de ticaret yollarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden geçiyor olması sebebi ile stratejik bir öneme sahipti. İpekyolu ticaret kervanlarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden geçiyor olması ise ülkenin tarihini ve kaderini çok net belli etmekteydi. O zamanlar Büyük Umman olarak anılan bölge, Milattan Sonra ki ilk yüzyıllar içerisinde Hristiyanlığın izlerini taşımaktaydı. Hz. Ebubekir’in hilafetine gelene kadar putlara tapan ve Hristiyan olan toplumun nizama gelişi Hz. Ebubekir’in hilafeti ile oluşmuştur. Hilafet sonrası İslam topraklarının hüküm sürdüğü bir medeniyet olarak bilinmektedir.

  1. yüzyıl içerisinde bölge de büyük bir sorun haline gelen Portekiz, Osmanlı’ya karşı büyük bir tehdit olarak algılanmış ve ülkenin büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. İlerleyen dönemler de Avrupalı ülkelerin bu sert ve çöl topraklarına geliyor olması Osmanlının her zaman dikkatini çekmiş ve önlemlerini almıştır. Doğu Hindistan Şirketi ile gelen İngiltere, Basra körfezine kadar faaliyetlerini göstermiştir. Süreç içerisinde Osmanlı şirketleri ile de faaliyet içerisinde olan Doğu Hindistan Şirketi, Osmanlının engellemelerine rağmen faaliyetlerini büyütmüştür. İran ve İngiltere’nin bölge de etkinliğini kırabilmek için büyük çaba gösteren Osmanlı, bu aşama da yalnız olmadığını düşünürken bölge üzerinde etkinlik kurmak isteyen Fransa, Almanya ve Rusya ile de karşı karşıya gelmiştir.

Leş kargaları tabiri ile dönemin Osmanlı padişahının engellemeleri başarılı olmuştur. Öncelikle İngiltere’nin Fransa, Almanya ve Rusya’yı bölgeden uzaklaştırmasını bekleyip başarılı olduktan sonra güçsüz kalan şirketin üzerine tam bir yumruk indirmiş ve bölge sahipliğini Doğu Hindistan Şirketinden alıp Osmanlıya tekrar veren padişahın bugün mezarının nerede olduğu dahi bilinmemektedir.

Birleşik Arap Emirliklerinin bugün ki kuruluşu ikinci dünya savaşı sırasında yerel emirliklerin yeni bir devlet kurması üzerine değerlendirilebilir. Bu yerel emirliklerin düşüncesi ile İngiltere resmi olarak bölgeden elini ayağını çekmiştir. Tüm dünya temsilcilikleri ile devam eden müzakereler de 1968 yılının Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri kurulma aşamaları neticelendirilse de ne yazık ki kurulamamıştır. 1960 yılında çekilme kararı alan İngiltere ülke topraklarından tamamı ile 1971 yılında çıkabilmiştir. 1971 yılının Ağustos ayında Bahreyn ve Katar’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Abu dabi, Dubai emirlikleri birleşerek Birleşik Arap Emirlikleri’ni kurmuştur. Birleşik Arap Emirliklerine katılan Resü’l-Hayme ile bugün ki otoriter anlayış son şekline 1971 yılının son dönemlerinde sahip olmuştur.

Bağımsızlığın kazanılması akabinde ilk devlet başkanı seçilen Abu Dabi emiri Zayid bin Sultan ElNehyan Emirlik koltuğuna getirilmiştir. 2004 yılında ölümüne kadar iktidarını koruyan Zayid bin Sultan ElNehyan’ın oğlu Halife Bin Zayid El Nehyan devlet başkanlığı görevine gelmiştir.  Ülke yönetim biçimi olarak nizami monarşiyi kullansa da başbakanlık koltuğunda Dubai emirliği üstlenmiştir. Yönetime hakim olan Mahtum ailesi bugün Birleşik Arap Emirliklerinin Başbakanıdır.

birlesik-arap-emirlikleri-bayragi
birlesik-arap-emirlikleri-bayragi

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağının Anlamı

Birleşik Arap Emirliği Bayrağının anlamı, sol tarafında dikey yerleştirilmiş kırmızı şerit ve yanına sırasıyla yataş şekilde yeşil, beyaz şeritlerden oluşmuştur. Bu bayrak 1916 yılında oluşturulmuş ve birçok kez değişime uğramıştır. Bu bayrağın amacı Osmanlı hükümdarlığına karşı savunan Arap milliyetçilerin kullandığı bayrak modelidir.

Bugün Pan-Arap rengi olarak kabul edilen kırmızı, beyaz, yeşil renkleri üzerine oluşan bayrak, Arap birliğinin bağımsızlığını tarif etmektedir. Ülkenin yedi şeyhlikten oluştuğunu sembolize eden bayrak, 1971 yılının son ayında kabul edilmiştir.