Bayraklar

Afganistan Bayrağı

Afganistan Bayrağı Hakkında Bilgi

Dünya üzerinde Afganistan kadar bayrak değişen bir ülke daha yoktur. Sürekli istikrarsızlık ve siyasi kavgaların sonucu olarak sürekli olarak bayrak değişimine giden Afganistan siyasi yapının otoriter bir şekilde kurulamaması sebebi ile düzenli olarak bayrak değişimi yapmaktadır. 1930 ve 1973 yıllarında iki kez değişimi yapılan bayrak 4 Ocak 2004 tarihinde son bulmuş ve monarşi bayrağına geçiş yapmıştır. Orta kısmında şehadet yazısı bulunan bayrak 2002-2004 yılları arasında gelen geçici hükümet tarafından tasarlamış ve günümüzde hala kullanılmaya devam edilmiştir.

afganistan-bayragi
afganistan-bayragi

Afganistan Hakkında Bilgi

Tampon bölge görevi gören Afganistan, uzun seneler boyunca Britanya ve Rus İmparatorluğu arasında tampon görevini üstlenmiştir. Afganistan, 1919 yılında Britanya ile girdiği bağımsızlık savaşından galip çıkarak resmi olarak 1919 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. İstikrarsızlık sebebi ile nüfusun büyük çoğunluğunun yaşlı kesimden oluşuyor olması ile büyük kayıplar vermektedir. Henüz insan eli değmemiş zengin yer altı kaynaklarını içerisinde barındıran Afganistan, bugün ki Ortadoğu sorunlarının temelini bünyesinde taşımaktadır.

Dışarıya bağımlı ülkelerin başında yer alan Afganistan, eğer bugün ki teknolojiyi kullanarak yer altı kaynaklarını çıkarıp işleyebiliyor olsaydı tüm dünyaya diz çöktürebilirdi. Kömür, demir, kurşun, berilyum, çinko ve hidro enerji alanında yüksek verimlilik sağlayabilen Afganistan topraklarının bağımsızlık savaşı ne kadar daha sürecek bilinmez. Yoksulluk sebebi ile kullanılamayan ve dış mihraklar tarafından sürekli olarak engellenen bir ülke yapısı ile karşı karşıyayız.

Yüzölçümü bakımından dünyanın 41.ülkesi olan ve geçtiğimiz yüzyıllar boyunca 10’a yakın medeniyete ev sahipliği yapan Afganistan, en son 18.yüzyılın ortalarında İngiliz işgaline uğrayacaktı. Neyse ki imparatorluk başında Kral Emanullah Han gibi bir han vardı, 19.yüzyılın başında başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi ile ülkesini 1919 yılında bağımsızlık yoluna sokmuştur. Komşu ülkeleri bakımından zengin olan Afganistan bugün Pakistan, Çin, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’a komşu olup denize kıyısı bulunmamaktadır.

Dünyanın en sert coğrafi imkanlarına sahip olan Afganistan’ın %80’i dağlarla çevrilidir. Çöllerden sık ormanlara ve hatta dağların yüzeylerinde çıkmış olan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. El değmemiş ormanların Afganistan’da bol sayıda bulunduğu bilinmektedir. 6 kilometre yükseklikteki dağların eteklerine kurulan kentler, yaşam alanları ve ticaret merkezleri ile Afganistan’da iç ticaretin ve ulaşımın zor olduğu görülmektedir. Ani yağan kar ve yağmur sebebi ile ulaşım ve ticaret bir süre felç olmaktadır. Bu gibi durumlara alışık olan Afganlılar artık normal bir gün olarak karşılarlar bugünleri.

Biyolojik çeşitliliğin ön planda olduğu ülke, Babür şah bahçesi, amu nehri ve revzai şerif gibi renkli görüntüleri ile ünlüdür. Spor festivalleri ve yemek kültürünün el üstünde tutulduğu bir ülke bugün üretim açısından hiçbir şey yapmamaktadır.

Afganistan ekonomisinden bahsetmek gerekir ise, Afganistan dünya ekonomisinin 173.ülkesi olarak kabul edilmiştir. Gayri safi yurt içi hasılası 19,2 milyar dolar. Bu da ülkede kişi başına düşen milli gelirin 590,27 dolar olduğunu göstermektedir. İhracat seviyesi 865 milyon ile sınırlı iken ithalat 7,63 milyar dolar seviyelerindedir. Afganistan’da enflasyonun tavan yapmadığı bir an bile yoktur. 2017 yılında işsizlik sayısı yüzde 40 iken enflasyon oranları 5,9 seviyelerine kadar yükselmiştir.

Merkezi Otorite anlayışı ile yönetilen Afganistan bugün ülke topraklarının tamamına hakim olmayan sıradan ülkelerden bir tanesidir. Güvenlik sorunun her zaman sürmeye devam ettiği Afganistan’ın ülke içerisinde 80 bin adet Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan askeri bulunmaktadır. Kaçak yollarla yapılan ihracat sayısı 100 milyar doları aşmaktadır ancak bu ihracatın hiç biri Afganistan hükümetine veyahut şirketlerine ait değildir. Kaçak afyon ve esrar üretimi ile tüm dünyaya kaçırılan malların toplamı 100 milyar doları aşmaktadır.