Bayraklar

Ürdün Bayrağı

Ürdün’ün Tarihi

Çok eski devirlere dayanmaktadır. Gliead, Amman, Moab ve Edom bölgede kurulmuş olan ilk devletlerarasında yar almaktadır. Milattan önce bölgeye israiloğlulları hâkim olmuştur. Asurlular 721 de bu hâkimiyete son vermiştir. Asur egemenliği ise Medlerin 612’de devleti yıkmasıyla birlikte sona erdiği bilinmektedir. Milattan önce 587’de Babil hakimiyeti ön plana çıkmıştır. Milattan önce 332’de ise Büyük İskender bölgeyi ele geçirmeyi başarmıştır. Daha sonralarında ise Ptolemaios ve Selevkoslar bölge hakimiyetine el almışlardır.

Romalılar 64-63 yılları arasında bölgeyi ele geçirmeyi başarmışlardır. Roma ikiye ayrılmasıyla bölge Bizans’ın elinde kalmıştır. Bugünkü Ürdün toprakları Hz. Ömer zamanında Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Böylelikle halk İslam dinine girmeyi başarmıştır. Daha sonrasında ise sırayla Emeyi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi ve Memluklar hakimiyeti el almayı başarmışlardır. Yavuz Sultan Selim Han zamanında ise Ürdün, Osmanlı devletinin bir parçası olmayı başarmıştır.

Osmanlı Devletinin bir parçası olan Ürdün, 1920’de İngiltere’nin manda yönetimi altına girmiştir. Emir Şerif Abdullah 1921 tarihinde yarı bağımsız bir emirlik kurmayı başarmışlardır. Filistin’in üçte ikisi kadar ihtiva etmektedir bu topraklar. 1946’da Londra Antlaşması kararıyla İngiltere Ürdün’ün bağımsızlığını tanımıştır. Siyonistler ve Araplar İngiliz manda himayesinde olan Filistin üzerinde hak talep ediyorlardı.

İngiltere BM’ye Filistin’i paylaştırma planını götürerek Arap devletleri ve Filistinliler tarafından reddedilmiştir. Ürdün ordusu manda rejimi sona erdiğinde ise Arap devletleri ve İsrail Devleri arasında ki savaşta Filistinlilere yardım etmiştir. Ürdün birçok toprağı işgal etmiştir. Melik Abdullah Ürdün’ün işgal ettiği toprakları 1950 tarihinde ilhak etmiştir. Emir Abdullah Kudüs’te İngilizlerin tutmuş olduğu katiller tarafında şehit edilmiştir. Böylelikle yerine oğlu Talal geçmiştir. Talal’da hasta olduğundan dolayı oğlu Hüseyin’e yerini vermiştir.

1953 tarihinde Emir Hüseyin göreve başlamıştır. Ürdün 1967 Arap ve İsrail savaşında kazandığı toprakların hepsini kaybetmeyi başarmıştır. Aynı zamanda 6000 kişi kayıp vermiştir. Savaşın sonunda Ürdün’ün ekonomisi çökmüş bulunmaktadır. Böylelikte Filistin Kurtuluş Teşkilatı İsrail’e yaptığı operasyon ile Ürdün’ü ana üs olarak seçmiştir. Böylelikle devlet üzerinde devlet olma tehlikesi görülmekteydi. Filistin Kurtuluş Teşkilatı’nın İsrail’e karşı yaptığı saldırılar ile İsrail’in Ürdün’ü büyük zararlara sokmasına sebep olmuş bulunmaktadır.

Emir Hüseyin 1971 tarihinde Arap ülkelerin kınamasına aldırış etmeden Filistin Kurtuluş Teşkilatını ülkeden çıkarmıştır. Ürdün Arap ve İsrail savaşına katılmadı. 1978 de Arap ülkelerinin birçoğuyla birleşerek mısır ve İsrail kamp David anlaşmasını reddetmiştir. Mısır ile diplomatik ilişkilerini kesin Ürdün ilk Arap ülkesi olmuştur. 1984’de politikalarını değiştirerek ön plana çıkmıştır.

urdun-bayragi
urdun-bayragi

Ürdün Bayrağı

Ürdün bayrağı, ana hatlarını birinci dünya savaşı boyunca Arap isyanlarının Osmanlı devletinin bağımsızlığı almasında rolü olan Arap İsyanlarının simgesini almıştır.

Ürdün Bayrağında, en üstte siyah ortada beyaz ve en altta yeşil renklerde üç yatay çizgisi bulunmaktadır. Ayrıca bayrağın solunda kırmızı bir üçgen bulunmaktadır.

Abbasi, Emevi ve Fatımi halifeleri bayrakta bulunan üç dikey şerit’in renklerini simgelemektedir. Kırmızı üçgenin simgesi ise Haşim’iler ve Arap isyanlarından gelmektedir. Arap isyanlarının bayrağından ayıran özellik ise kırmızı üçgenin uç kısmında bulunan yedi köşeli yıldızlar olmuştur.

Bu yıldızlar iki farklı temsil ettiği olgular bulunmaktadır. Kuranı Kerim’deki ilk sure olan ve 7 Ayetten oluşan Fatiha Süresi’ni temsil ettiği söylenmektedir. Ayrıca Arap halkının birliği umudu olmasını da simgelemektedir. Bazen de bu yedi köşeli yıldızın başken Amman’ın üzerinde kurulu olan yedi tepeyi temsil ettiği savunulmaktadır.