AfrikaBayraklar

Svaziland Bayrağı

Svaziland Bayrağı

Svaziland bayrağı 06 Ekim 1968 tarihinde Svaziland tarafından ilk defa resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.Svaziland Bayrağını resmi olarak Svaziland halen kullanmaktadır. Bayrağı tasarlayan Kral Sobhuza II dır. Svaziland Afrika kıtasında yer alır. Bayrak üzerinde kullanılan (Mavi, sarı, kırmızı yatay şeritler, kalkan, mızrak ve yaprak ) oran ebatları standarttır. Svaziland üzerindeki kullanılan renkler;Mavi, sarı, kırmızı siyah beyaz dır. 26°17’59.4″S 31°08’11.4″E enlem-boylamında bulunan: Svaziland bayrak bilgileri aşağıda da tabloda özetlenmiştir

 

 

 

 

 

Svaziland Bayrağı
Ülke Svaziland
Kullananlar Svaziland
Kabul Tarihi 06 Ekim 1968
Tasarlayan Kral Sobhuza II
Kullanılan renkler Mavi, sarı, kırmızı siyah beyaz
Buluna Simgeler Mavi, sarı, kırmızı yatay şeritler, kalkan, mızrak ve yaprak
Kıta Afrika

 

 

Svaziland Bayrağı

Svaziland ya da resmi adıyla Svaziland Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülke. 1968 senesinde Ngwane adı ile bağımsızlığını elde etmesi düşünülen Svaziland, mutlak monarşi ile yönetilmekte olup, başkenti Mbabane. Ülkenin ismi olan Svaziland Svazilerin yaşadığı ülke anlamını taşımakta. Ülke bağımsızlığına kavuşmadan önce düşünülen ilk isim olan Ngwane ismi ise Svaziland’ın ilk kralı olarak kabul edilen III. Ngwane’den gelmekte. 18.yy’da yaşayan ve 1780 yılında kadar hükümdarlığını sürdüren III. Ngwane hükümdarlığı altındaki bölgelere kaNgwane adını vermiş. Ngwane’nin sahip olduğu/yer aldığı ülke anlamına gelen bu ifadeden yola çıkarak verilmesi planlanan ülke isim daha sonra gerçekleştirilememiş. Günümüzde de Svaziland’da birçok kişi kendisini insan olarak tanımlamak adına Ngwane ismini kullanmakta. Ülkede nüfusun çok büyük bir oranı ana dil olarak Nguni dilini bir kolu olan Swati dilini konuşmakta. Bu dilin haricinde az da olsa Tsongaca ve Zuluca dillerini ana dili olarak kullanan topluluklar mevcut. İngilizce ülkenin eğitim dili olmasının yanı sıra 2’inci resmi dil işlevini de görmekte.

Ülke genelinde hakim olan din Hristiyan dini olup, nüfusun %40’ı Protestan Hristiyanlık ile Afrika yerel dinlerin karışımı ile meydana gelen Afrika Siyonizm inançlarına göre yaşamlarını sürdürmekte. Hristiyanlığın diğer mezhebi olan Katolik mezhebine göre yaşam sürdüren nüfusun oranı %20 düzeyinde. İslami değerlere göre yaşayanların oranı %10 seviyesinde olup, bu toplulukların çoğunluğunu güney Asya’dan gelen göçmenler oluşturmakta. Nüfusun geri kalan %30’u ise Hinduizm, Bahailik, Yahudilik ve Afrika yerel dinlerine inanmakta.

Svaziland bayrağı, ülke bayrakları arasına güncel olarak kullanımda olan hali ile 30 Ekim 1967`de göndere çekilerek ülkenin resmi bayrağı olarak ilan edilmiştir. Bayrak yatay olarak 3:1:8:1:3 oranında dizilen beş şeritten oluşmakta. Yatay şeritler sırasıyla mavi, sarı, kırmızı, sarı, mavi olarak dizilmiş olup bayrağın orta bölümünde kırmızı şeritin üzerine gelecek şekilde konumlandırılmış kalkan ve arkasında iki adet mızrak bulunmaktadır. Bayrak modelleri bayrakta konumlandırılan mavi renk barışı sembolize ederken, sarı renk ülkenin zengin doğal yer altı zenginliklerini, kırmızı renk ise geçmişte gerçekleştirilen savaşları ifade etmekte. Bayrağın ortasında konumlanan kalkan, ülkeyi yöneten Emasotsha rejiminin sembolü olup, devletin resmi armasında da yer almaktadır.