Bayraklar

Suriye Bayrağı

Suriye aslında coğrafya olarak mükemmel bir noktadadır. Suriye’yi anlatan insanların ne kadar şevkle anlattığını ve bugünün Suriye’sindeki çatışmaların sebeplerine dikkatle bakınca anlayabilirsiniz. Orada yaşanan kaosun ve savaşın sebebi bu denli zengin yer altı kaynaklarına ve güçlü bir coğrafyaya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Suriye, Asya ve batı dünyasının resmen bir geçididir. Çok eski bir Orta Doğu ülkesi unvanını bünyesinde barındırmaktadır. Yüzyıllarca Roma, Türk, Arap ve Yunan imparatorluklarına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.

O günün teknolojisi ile bugünü görebilenler bugün Suriye topraklarına sahiptir. Aslında bugün her ne kadar ülke bölük bölük paylaşılmış olsa da hala sahipliğinin korunduğu bölgeler hala mevcuttur. Suriye, resmi dini olmayan nadide ülkelerden bir tanesidir. Anayasa maddelerine göre din özgürlüğü garanti edilmiştir. Ancak İslam’ın Suriye yaşamında ağırlık bastığını bilmek lazım. Anayasa maddelerine göre de Cumhurbaşkanı olacak kişinin Müslüman olması gerekiyor.

Araştırmacıların büyük bir çoğunluğu Suriye kelimesinin “Assyria” kelimesinden geldiğini belirtmektedir. Assyria kelimesi Akad dilinde Prens anlamına gelmektedir. Suriye nüfusu Golan tepelerinde yaşayan İsrailli yerel halkla ile birlikte toplam 18.430.000’dır. Yüz ölçümünün 185.180 kilometre kare olduğu bölgenin bugün çok küçük bir kısmına hükümet kontrolü vardır. Suriye topraklarında yaşayan insanların %87’si Müslüman %10’u Hristiyan %3’u ise Dürzi meshebine aittir.  Suriye’nin başkenti Şam’ın ismi, “İyi sulanmış yer” anlamına gelmektedir. Aramice dilinden çevrilmiştir.

Suriye’deki en eski krallıktan bir tanesi olan Ebla krallığı, dünyanın en eski ve en büyük kütüphanesine ev sahipliği yapmaktaydı. 1694 yılında İtalyan arkeologlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinde toplam 20,000 adet tablet bulunduğu açıklanmıştı. Suriye, 1920 yılında Fransız mandası altına girmiştir ve bu manda süreci 1946 yılına kadar devam etmiştir. Suriye, 1946 yılında bağımsızlığına kavuşana kadar Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olarak devam etmekteydi.

Tarihsel açıdan Suriye, Ürdün, İsrail ve Lübnan’ı içerisinde barındırmaktaydı. Tarihin eşsiz oyuncularından birisi olan Suriye, uygarlıkların başlangıcından bu yana devlet olarak etkin rol oynamaktadır. Yazı, ticaret, tarım gibi alanlar ile geçimlerini sağlayan Suriye halkı insani başarılan birçoğuna ev sahipliği yapmıştır.

Suriye’nin bugün ki başkenti olan Şam dünyanın en eski ve kalıcı yerleşim yerlerinden bir tanesidir. İlk defa 1500 yılında Antik Mısır belgelerinde Şam’dan bahsedilmiştir. Karbon testlerinde dahi bu tabletlerin tam olarak tarihi netleştirilmiştir. Milattan Önce 6300 yılına ait tabletler de Şam kentinden bahsedildiği görülmüştür.

Suriye’nin Busra antik kentinde bulunan yüksek binaların insanların dikkatini çektiği biliniyor. Müthiş bir biçim de iyi korunan bu yapıtlardan birkaç tanesi Roma tiyatrosuna ev sahipliği yapmıştır. Milattan Sonra 2.yüzyıl da inşa edilen yapıtlardan bir tanesi de 15.000 kişilik açık hava tiyatrosudur. Birleşmiş milletler Suriye’nin eğitim, bilim ve kültür bakımından çok daha zengin olabileceğini savunuyor. Busra antik kenti bunun bir kanıtıdır. Dünya kültür mirasının yarısını bünyesinde barındıran Suriye aslında tüm dünya için önemli bir noktadadır.

suriye-bayragi
suriye-bayragi

Suriye Bayrağı Hakkında Bilgi

Suriye bayrağı hakkında bilgi toplayan insanların karşısına her zaman sabit ve değişmeyen bilgi çıkacak. Yemen, Mısır, Sudan, Irak, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarında olduğu gibi her zaman kullanılan Pan-Arap renkleri Suriye bayrağında da kullanılmaktadır. Suriye bayrağındaki kırmızı renk hanedanlığın simgesi, siyah renk Abbasileri ve Araplığı sembolize etmektedir.