Blog

Bayrağında Kendi Haritası Olan Ülkeler

Bayrağında kendi haritası olan ülke listemizde iki ülke yer almaktadır. Bunlardan ilki Kosova diğeri ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi 

Dünya üzerinde kendi bayrağında kendi haritası yer alan iki ülke yer almaktadır. Bu ülkelerden ilki Kosova’dır

Kosova bayrağı mavi arka plan üzerine 6 yıldız ve onun altında bulunan Kosova haritasından oluşur. Altı yıldız ülkede Türkler de dahil olmak üzere yaşayan altı etnik grubu temsil eder. Türkler haricindeki diğer etnik gruplar; Arnavutlar, Sırplar, Goraniler, Romanlar ve Boşnaklardır

Bayrağında kendi haritası olan ikinci ülke ise Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yer alan Kıbrıs’ta, fiilî olarak adanın güneyini, hukukî olarak adanın tamamını yöneten devlet. Britanya kolonisi iken; 1960’ta Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı ve 1961 yılında İngiliz Milletler Topluluğu’na katıldı

İlginç biçimde bu iki ülkede dünya üzerinde ya tam olarak yada hiç tanınmamaktadır. Belkide bayraklarında kendilerince haritalarını kullanmalarının en büyük sebebi dünyaya kendilerini kanıtlama ihtiyacı bile olabilir.