İnanışlar

Dünyanın En Eski Dini Hangisidir? Kaç Yaşındadır?

En eski dinlerin tarihçesi insanlık tarihi kadar eski olduğundan, bu konuda kesin ve tam bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Ancak araştırmalar, Hindistan’da ortaya çıkan Hinduizm’in yaklaşık olarak 4.000 yıl öncesine, Mezopotamya’da tarih öncesi dönemlere kadar uzanan Sümer dininin ise en az 5.000 yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Bu durumda dünyanın en eski dini olduğu kabul edilebilir. Hinduizm 2023 yılı itibari ile yaklaşık 6000 yıllık bir din olarak kabul edilebilir.

Mısır’da MÖ 3.000’li yıllarda ortaya çıkan ve yaklaşık 3.500 yıl boyunca etkisini sürdüren din, antik Mısır uygarlığında önemli bir rol oynamıştır. Bu dinin temel tanrısı Ra, güneş tanrısı olarak biliniyordu.

Yahudilik ise yaklaşık MÖ 2.000 yılında İbrahim peygamberin önderliğinde ortaya çıktı. Yahudiliğe göre, Tanrı kendisine inananları seçmişti ve bu inanç, Musevilik adı verilen bir din olarak gelişti.

Hristiyanlık ise, İsa Mesih’in ölümünden sonra, yaklaşık olarak 33-36 yıllarında Hristiyanların gelenekselleşmesiyle tarih sahnesine ilk kez çıktı. İlk Hristiyanlar, Mesih’in öğretilerini yaymak amacıyla çeşitli yerlere seyahat edip vaazlar veriyorlardı. Birçok Hristiyan sadece vaazlar alarak Kutsal Kitap’ın ilk versiyonu olan İncil’i yazdılar.

Budizm ise yaklaşık MÖ 5. yüzyılda, Hindistan’da Siddhartha Gautama adlı bir prens tarafından başlatıldı. Budizm, öğretmenleri tarafından tek bir Tanrı fikrinin öne çıkmadığı, öğretilerine uygun yaşayanların kendi yollarını aramasını teşvik eden özgürleştirici bir din olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, tarih boyunca birçok din ortaya çıkmış ve insanların hayatını şekillendirmiş önemli bir rol oynamıştır. Dinlerin tarihçeleri, kültürler ve toplumların gelişimlerine ve tarihimize ışık tutan önemli bir araştırma alanıdır.